Aplikace na této stránce nejsou dostupné na Google Play, a proto upozorňujeme že jejich funkčnost může být omezena.
Funkčnost aplikací závisí zejména na jejich poskytovateli a na poskytovatelích služeb k těmto aplikacím. Vzhledem k tomu, že Mascom nemůže nijak ovlivnit rozhodnutí poskytovatelů aplikací a poskytovatelů ostatních služeb, nenese žádnou odpovědnost za jejich fungování.
Odstranění či ukončení fugování jakékoli aplikace není důvodem k reklamaci zařízení. Mascom nenese žádnou odpovědnost za škody na zařízení, uživatelských či jiných právech v případech, kdy dojde k zásahu do softwarového vybavení zařízení.
INSTALACE:
1. Instalace z internetového prohlížeče. Internetovým prohlížečem ("TV Internet Browser" ze složky GetMyApp) otevřít stránku www.mascom.cz, V horní černé liště AndroidTV a stáhnout požadovanou aplikaci. Předinstalovanou aplikací "File Browser" otevřít Local Disk / Download a požadovanou aplikaci. (Aplikaci "File Browser" je potřeba povolit instalaci z cizích zdrojů).

2. Instalace pomocí USB. Soubor s aplikací uložit na USB disk. Předinstalovanou aplikací "File Browser" otevřít uložený soubor na USB. (Aplikaci "File Browser" je potřeba povolit instalaci z cizích zdrojů).
Dostupné aplikace: