Informace k S/W 1.10 - L015 -   (8.8.2017)
Úpravy proti předchozí verzi
Doplnění kodeku pro zvuk vysílaný a AAC (Radia českého rozhlasu)
Revize chování přijímače při případnéné změně Home TP. (Programová tabulka je vysílána z TP který se obecné nazývá jako Home TP. Parametry toho Home TP můžou být změněny. Přijímač na tuto změnu zareaguje, nový Home TP si sám nalezne a funkce FastScan bude nadále plně funkční)
Stažený soubor xxx.zip v PC "rozbalte". Vznikne složka, která se jmenuje SDL a v této složce je soubor HC_HW.SDL. Tuto celou složku SDL uložte na Flash paměť (USB Paměť). Flash paměť musí být naformátovaná na FAT32. Formátování proveďte v PC. Odpojte přijímač od proudu, zasuňte flash paměť do USB konektoru přijímače. Přijímač zapojte do el. proudu. V okamžiku když se na displeji (na čelním panelu přijímače) změní barva LED diody ze zelené na červenou, stiskněte na dálkovém ovladači přijímače tlačítka v následujícím pořadí: 1x Šipka dolů, 2x Šipka nahoru 3x Power (standby).
Na obrazovce se zobrazí informace o upgrade a procenta průběhu. Nechte přijímač dokončit proces dle informací na obrazovce. Neodpojujte od přivodu el. energie!
Jak zjistíme jakou verzi SW v přijímači máme?
Možné problémy proč upgrade neproběhne, nebo skončí chybou.
Přijímač nahlásí chybu. Flash paměť kterou se pokoušíme upgrade udělat jsme používali v přijímači pro nahrávání. Tato Flash paměť není naformátovaná na FAT32. Je potřeba ji v PC naformátovat na FAT 32 . Pozor, všechny soubory které na ní jsou budou smazány.
Upgrade neproběhne. Velice často uživatelé stáhnou z www soubor a uloží ho na Flash paměť. Tento soubor je ale komprimován (zazipován) a je potřeba ho "odzipovat".
Na obrazovce se objeví modrý rámeček s tímto nápisem " Error, 0x8003001b - v přijímači je již nahraná stejná nebo vyšší verze SW.
Menu, šipkou vpavo, "Systém info" a OK na řádku "Irdeto". Potvrdíme řádek " 3. Stav loaderu" Pátý řádek  " L[006]  - toto je informace o verzi SW