Satelitní přijímač odpojíme od přívodu el. proudu (síťový vypínač na zadní straně přijímače nebo odpojením od zásuvky) a do USB konektoru na satelitním přijímači zasuňte Flash paměť s uloženým souborem _ch_dat.sgn. Přijímač zapněte a pokračujte dle nápovědy.
Obrázky se mohou částečně lišit podle druhu přijímače, ale v podstatě jsou velice podobné.
Stisknout Menu , šipkou vpravo na záložku "Servis"
Stisknout Menu , šipkou vpravo na záložku "Servis"
Back
Next
Jednotlivé kroky s popisem