Přijímač má jeden USB 2.0 port (typ A) pro připojení externího USB zařízení (USB / HDD).  Pro nahrávání lze používat jak USB Flash paměti, tak i externí HDD. Podporovaný formát nosičů je souborový systém exFAT s podporou FAT32.

Vždy při prvním použití nového nosiče proveďte jeho naformátování přijímačem. Nelze-li nosič v přijímači naformátovat není možno jej použít.

Po připojení USB nosiče k přijímači, provede přijímač jeho inicializaci (zapnutí a kontrolu). Po úspěšném ukončení inicializace USB nosiče je možno používat funkce PVR. Nelze-li funkce PVR (nahrávání, přehrávání) spustit a přijímač hlásí, že USB není připojen, zkontrolujte propojení. Pokud je nosič nový, nebo jste jej používali v jiném zařízení proveďte jeho naformátování. Jestliže ani poté nejde spustit funkce PVR nelze tento konkrétní USB nosič použít.

Pro vhodnou volbu USB nosiče uvádíme následující základní doporučení.

USB Flash

U tohoto typu paměťového nosiče, je důležitá zejména hodnota rychlosti zápisu dat na USB, nikoli však hodnota maximální rychlosti, ale hlavně minimální garantovaná hodnota pod níž rychlost neklesne. Tato hodnota by měla být alespoň 10 MB/s což není nijak vyjímečná hodnota a kvalitní USB Flash ji běžně s rezervou překračují.

Upozorňujeme, že různá loga a nápisy typu High Speed či Ultra High Speed používané výrobci USB Flash mnoho neznamenají a často se vztahují k vysoké rychlosti čtení z USB, nikoli k pro nás podstatné rychlosti zápisu na USB.

Ke kapacitě (velikosti paměti) USB Flash nemáme žádné doporučení, běžně se používají 16/32/64GB. Pro správnou volbu velikosti vemte do úvahy, že pro záznam 1 hodiny filmu ve formátu SD je potřeba asi 2 -3 GB, pro záznam HD programů se potřeba zvětšuje až na cca 6 GB/1 hodinu. Všechny tyto hodnoty závisí na přenášených datech jednotlivých programů.

 

Externí HDD

Napájení

Pro připojení externího HDD 3.5“ je vyžadováno, aby připojený HDD měl samostatné napájení, HDD 2.5“ (5V DC, 0.5A) může být napájen z USB konektoru přijímače.

 

Velikost

Jako správnou volbu velikosti HDD doporučujeme používat disky o velikosti cca 250-500GB. Větší disky lze také použít, upozorňujeme však na to, že inicializace zejména u velkých HDD, může trvat delší dobu, například u HDD 1TB až 5 minut. Takto dlouhá inicializace může způsobit, že HDD není v okamžiku startu nahrávky připraven k provozu a nahrávka se neprovede. Toto se týká zejména nahrávání v nepřítomnosti.

Upozornění :  Přijímač nedisponuje žádným operačním či jiným systémem ovládání HDD, a proto nedoporučujeme používat externí disky, které mají funkci „spánku“ – tj. po určité době nečinnosti se sami vypnou a tím pádem se odhlásí od přijímače. Přijímač takový disk nemusí sám uvést do provozu. Následkem může být například marný pokus o pořízení nahrávky.  

Upozornění : Mascom nenese žádnou odpovědnost za poškození přijímače způsobené připojením neodpovídajícího USB/HDD zařízení, stejně jako za poškození způsobené zkratem či jinou vadou připojeného USB/HDD zařízení. Taková poškození nejsou kryta zárukou výrobce a nevztahuje se na ně bezplatná oprava v rámci záruční doby. Mascom též nenese odpovědnost za případnou ztrátu dat na USB/HDD zařízení.

Přehrávání nahrávek

V souladu s požadavky Skylink Ready lze nahrávky přehrávat pouze v přijímači na němž byly pořízeny.

 

Nastavení záznamu
Nastavení výchozí délky záznamu (00:05 - 09:55) Po stisku tlačítka REC bude přijímač nahrávat tak dlouho, jak je zde nastaveno
HDD Informace
Zobrazí se informace o připojeném HDD
Formátování HDD
Připojený HDD bude naformátován. Pozor, naformátováním budou vymazány všechny záznamy na HDD (O tomto Vás bude přijímač informovat a umožní tento krok zrušit)
Odpojte HDD
Pokud odpojujete HDD za provozu, je potřeba použít tuto volbu.
<-- PVR -->